Missie en visie

Visie - Groot in Kleinschaligheid

Zorgerf Waarland is een zorgboerderij in Waarland (Noord-Holland), met een ruim aanbod voor (jong)volwassenen die een specifieke zorgvraag hebben vanwege hun lichte tot matige verstandelijke beperking.

Bij ons kunnen zij wonen of logeren in combinatie met naar school of hun werk gaan, of dagbesteding genieten. Cliënten krijgen begeleiding op maat in de groep waar zij wonen, of bij het semi-zelfstandig wonen in een van onze units.

Ook wanneer cliënten zelfstandig gaan wonen is ambulante begeleiding mogelijk.

Door middel van samenwerking met partners als PROV Jeugd & Gezin en Heemzorg hebben wij als kleinschalig Zorgerf Waarland alles in huis wat nodig is om de juiste zorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden. Op deze manier bieden wij zorg van hoogwaardige kwaliteit die voldoet aan de WTZI.

Missie - Altijd in beweging

Cliënten

Samen met jou en je ouders of wettelijk vertegenwoordigers zorgen wij voor maatwerk om jou tot je recht te laten komen en succeservaringen op te laten doen. Met persoonlijke aandacht, geduld en humor begeleiden wij je bij de dagelijkse gang van zaken op het zorgerf en het participeren in de samenleving. Je hebt een ruime keuze aan activiteiten, maar je mag ook juist genieten van het buitenleven dat onze rustige, groene omgeving biedt.

We denken in kansen en mogelijkheden en geven je op maat de begeleiding die je nodig hebt. Samen werken we aan jouw doelen die jouw vaardigheden en autonomie vergroten én vieren we de successen.

Het buitenleven en de natuur speelt bij ons een grote rol bij het leiden van een gezond leven. De faciliteiten van Zorgerf Waarland ondersteunen dit en de activiteiten bij zowel wonen, school, werken als dagbesteding sluiten we zo goed mogelijk op jouw wensen en persoonlijke doelen aan.

Medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers bieden we een fijne werkplek waarin zij de vrijheid en mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Medewerkers en vrijwilligers hebben de ruimte om richting te geven aan goede zorg. Er worden jaarlijks diverse trainingen en scholingen centraal aangeboden, maar medewerkers hebben ook de mogelijkheid om individueel een studie te volgen. Op Zorgerf Waarland staan we open voor ideeën en denken we ook hier in mogelijkheden.

Alle zorgmedewerkers van Zorgerf Waarland zijn of worden Gentle Teaching en Triple C geschoold. Bij Gentle Teaching en Triple C ligt het accent niet op het ontwikkelen van praktische vaardigheden of het afleren van ‘ongewenst gedrag’, maar op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke relaties. Als de relatie met een kind of een volwassene met een beperking of aandoening goed en onvoorwaardelijk is, kunnen we hem/ haar op een veilige en liefdevolle manier helpen problemen op te lossen, zonder dat dat voor hem/ haar of de omgeving schadelijk is.

Triple C staat daarbij voor Cliënt, Coach en Competentie. We gaan uit van onvoorwaardelijke ondersteuning en het vergroten van de competentie door succeservaringen op te doen in een voor de cliënt passend tempo.

PluZorg bruist van energie bij ‘de bedoeling’

[Hoorn] Op de eerste lentedag, 21 maart vierde PluZorg in Schouwburg Het Park in Hoorn de eerste gezamenlijke bijeenkomst voor haar medewerkers. De fusie tussen Het Zorgerf, Heemz.org en PROV Jeugd en Gezin, tot de nieuwe organisatie PluZorg vond officieel al plaats op 1 januari 2022 bij de notaris, maar nu kon iedereen elkaar echt fysiek gaan ontmoeten.
Daarom waren er ook meerdere informele momenten, zodat de ruim 120 nieuwe collega’s van de diverse zorgbedrijven contact met elkaar konden leggen en hun ideeën konden uitwisselen. Voor de kern van de avond waren Wouter Hart van Verdraaide organisaties en Ruud Klarenbeek, voormalig directeur/bestuurder van de JP van den Bent stichting uitgenodigd. Zij vertelden hun praktijkvoorbeelden bij het werken vanuit de bedoeling.

Sturen op geluk en werken vanuit de bedoeling

Bestuurder Jan Steven van Dijk startte op uitnodiging van dagvoorzitter Judith de Geus met in het kort de ambitie van PluZorg. “Er is een nieuwe organisatie geformeerd, zodat aangesloten organisaties elkaar kunnen versterken en zo meer middelen beschikbaar houden voor de directe zorg. Met name door cliënten en medewerkers centraal te stellen en te sturen op hun geluk. Niet vanuit een protocol, maar vanuit de bedoeling. Op die manier wil PluZorg de beste zorgverlener zijn en daarmee ook de beste werkgever.” Als voormalig ‘wethouder van geluk’ is hij zich bewust van hoe welbevinden en het deel uit maken van de gemeenschap kunnen bijdragen aan duurzaam geluk.

Hoe hebben medewerkers deze avond ervaren?

De drive om die ambitie waar te maken was voelbaar deze avond. Men kreeg energie van deze interactieve verhalen.
Joëlle Leydes, werkzaam op Het Zorgerf Waarland: “Het verhaal van Wouter Hart was heel herkenbaar. Hij gaf direct herkenbare voorbeelden, waarin ik het werken op Het Zorgerf herken, oplossingen zoeken voor situaties waar geen protocol op de schrijven valt. Na de pauze vond ik de lezing van Ruud Klarenbeek iets taaiere kost. Door zijn soms zwart/witte stellingen stond ik wel direct ‘aan’. Hij zette mij aan het denken. Na afloop ben ik met hem in gesprek gegaan. Hij triggerde mij vooral doordat hij startte met “De nieuwe JP van den Bent worden, dat gaat je niet lukken”. Ik zou het als compliment zien wanneer een organisatie op jouw organisatie wil gaan lijken. Maar zijn uitleg hierbij is dat een kopie niet werkt, het moet je eigen manier worden die bij jouw situatie, bij jouw mensen hoort. Ik heb een geweldige avond gehad. Ik heb veel nieuwe collega’s gesproken en hun tips opgeschreven in het uitgereikte notitieboekje.”

Ook Paul Medema van Heemz.org is verder geïnspireerd geraakt door deze avond. Wouter zijn verhaal over de zwemles is hem sterk bijgebleven: iedereen krijgt dezelfde zwemles, maar niet iedereen hoeft evenveel zwemkurkjes om zijn of haar buik te hebben. “Met ruim vijftig zorgbedrijven wil je per bedrijf uniek blijven en geen kopie zijn van elkaar. Het werken vanuit de bedoeling spreekt onze medewerkers aan: je vooral richten op de zorg, zonder al te veel randactiviteiten. Deze manier van werken wordt herkend, maar ik vind dat wij nog wel kritisch naar onszelf moeten blijven kijken. Doordat we nu PluZorg zijn kunnen we vanaf de werkvloer ‘kruisbestuiving’ organiseren tussen onze zorgbedrijven. Hierbij gaan we goed kijken wat bij ons als nieuwe organisatie past. De vraag ‘Zou je het thuis ook zo doen?’ is een mooie om daarbij mee te nemen.”

Nina Nesselaar van de dagbesteding wil ook graag haar ervaring met ons delen. “De inhoud van deze avond laat ons weer even goed kijken naar hoe wij ons werk doen. Zijn we soms te beschermend? Een andere manier van werken vraagt ook om een andere manier van verantwoordelijkheid nemen en uiteraard wel op de veiligheid letten. Je moet je altijd beseffen welk doel je voorop stelt. De weg naar je doel kan je op verschillende manieren aanvliegen. Ik ben ook heel benieuwd wat de raakvlakken zullen zijn tussen ‘Anders Vasthouden’ en Triple C.” Op de vraag of zij anders naar haar werk is gaan kijken zegt Nina: “Niet echt anders, maar ik ben mij wel heel bewust van de geluksmomenten van onze cliënten. Afgelopen week ging ik met een cliënt op bezoek bij een andere vorm van dagbesteding en toen sprak die cliënt letterlijk uit dat ze daar ‘echt zo gelukkig van wordt’. Dat één zo’n verandering zoveel verschil kan maken. Op dat moment is je cliënt blij en wordt je er zelf ook blij van dat je voor iemand het verschil kunt maken. Dat is waar we het voor doen.”

Vooruitblik

De komende tijd zal het binnen PluZorg dan ook gaan om ‘De bedoeling’. Hebben wij deze scherp en hoe zorgen we dat we hier dichtbij blijven?