Clientenraad

Onze cliëntenraad is een gecombineerde raad: in de raad zitten ouders, wettelijk vertegenwoordigers en cliënten. De raad behartigt de belangen van alle cliënten.

De raad zorgt ervoor dat de organisatie goed weet wat cliënten willen. De cliëntenraad praat mee over de koers die de organisatie vaart. De zaken waarover de raad advies kan geven of over kan meebeslissen zijn vastgelegd in een reglement. Klik hier voor het reglement.

De onderwerpen die aan bod komen in de raad zijn heel verschillend. Het varieert van de begroting, verhuizingen, voeding, ontwikkeling van nieuwe diensten en andere toekomstplannen van de organisatie, tot alles wat door de leden zelf wordt ingebracht.

De cliëntenraad nemen wij zeer serieus en wij waarderen de inzet van de leden. Waar nodig kunnen zij opkomen voor de belangen van alle cliënten van Zorgerf Waarland.

De leden staan open voor suggesties van ouders en/of familieleden en zien zich graag gesteund door hen.

Voor informatie kunt u mailen naar: clientenraad@zorgerfwaarland.nl
Of gebruik hiervoor ons contactformulier.