Vertrouwenspersoon

Twee soorten vertrouwens- personen

Voor de cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers hebben wij twee onafhankelijke vertrouwenspersonen: een algemene vertrouwenspersoon en een vertrouwenspersoon in het kader van de wet Zorg en Dwang. Zij zijn niet bij ons in dienst en daarom echt onafhankelijk.

Algemene vertrouwens- persoon

Bij de algemene vertrouwenspersoon kunnen cliënten (of hun wettelijke vertegenwoordigers) en medewerkers terecht voor hulpvragen die zij niet aan anderen in de organisatie kunnen of durven te vragen, of als het gaat om zaken rond ongewenste omgangsvormen. 

Julia Jongert is deze vertrouwenspersoon.
Zij is te bereiken via:

06 155 66 929

julia@juliajongert.nl

Onafhankelijke cliënten vertrouwens- persoon ‘Wet zorg en dwang’

Een cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliënten- vertrouwenspersoon Wzd. Voor jou is dit een cliënten- vertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt je vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De wet Zorg en Dwang heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die jij niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij.

Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar je het zelf niet mee eens bent.

Heb je een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wil je er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor jou betekenen?

• Wij luisteren naar je verhaal.
• Wij helpen je om jouw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door.
• Wij geven informatie en uitleg over jouw rechten binnen de Wzd.
• Wij ondersteunen je bij het zoeken naar oplossingen van jouw vraag of klacht.
• Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Hoe bereik ik de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

info@zorgstem.nl

088-678 1000 (Het algemene nummer)

Of bel direct onze vertrouwenspersoon: Marianne Knuit: 06 28 84 00 20

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd zal de locaties en groepen met enige regelmaat bezoeken.