Het Zorgerf Winkel - Winkelmade-ark

Het Zorgerf Winkel, De Winkelmade-ark

De Winkelmade-ark is gevestigd aan het Winkelmadepark 6 in Winkel, Noord-Holland.

Per 3 februari 2024 is deze locatie onder de naam ‘Winkelmade-ark’ geopend.
In dit gebouw wonen vijf cliënten van Pluzorg in een eigen appartement. Eén oudbewoner van het Thuishuis blijft er wonen en er is een logeerkamer voor respijtzorg.

Daarnaast is er ook groen licht voor de nieuwbouw voor de Downdriehoek op deze locatie. De planning is dat deze locatie in het laatste kwartaal van 2024 open kan gaan.

Ons team

Bij Het Zorgerf Winkelmade-ark is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig. In ons team van woonbegeleiders heeft één iemand de functie van persoonlijk begeleider en is er één coördinator.

Financiering

Deze vorm van wonen wordt gefinancierd met een PGB (Persoons Gebonden Budget) of met ZIN (Zorg in Natura). Het verschil hiertussen is dat bij het PGB de ouders of wettelijke vertegenwoordigers alles regelen. Bij zorg via ZIN wordt alles door Het Zorgerf gecoördineerd. Voorbeeld: het (taxi)vervoer naar de dagbesteding wordt in geval van PGB door de ouders geregeld. Bij ZIN regelt Het Zorgerf dat er een taxibedrijf gecontracteerd wordt.

Het Zorgerf Winkel is onderdeel van PluZorg.

Wonen

De Winkelmade-ark heeft zes appartementen.

Logeeropvang

Bij Winkelmade-ark is er een logeerkamer voor respijtzorg. Zo kan een mantelzorger even pauze nemen en is de cliënt in goede handen.

Meer informatie

Wil je meer weten over Het Zorgerf Winkel?
Neem dan gerust contact met ons op!

Voor foto’s van onze medewerkers: klik hier.