Klachtenregeling

Klachtenregeling

Elke dag zetten wij ons in voor professionele zorg en begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en begeleiding. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de dienstverlening van Zorgerf Waarland.

Zorgerf Waarland beschikt over een klachtenregeling, waardoor het voor de cliënt duidelijk is op welke wijze onvrede of een klacht kan worden geuit en hoe daarmee wordt omgegaan.

Onze klachtenregeling draagt eraan bij dat (potentiële) klachten zo vroeg mogelijk worden herkend en op informele wijze in een gesprek met elkaar onderling worden opgelost. Formele klachten worden zo voorkomen.

Indien onze dienstverlening niet naar tevredenheid is, kan de klacht schriftelijk worden voorgelegd aan de geschillencommissie Zorg Algemeen.